Przejdź do treści

Ryszard Kwieciński

Zdjęcie: Ryszard Kwieciński
Zdjęcie: Ryszard Kwieciński

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt ryszardkwiecinski@op.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-05-21
2 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała 2024-05-21
3 Wspólne posiedzenie komisji stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Usuwanie wiatrołomów z drogi wojewódzkie 151 przez OSP interpelacja 2024-06-25 2024-07-05

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-21 14:08:13 Wybór Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:10:19 Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:12:52 Wybór pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej i ich Przewodniczących II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:13:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:14:53 Przyjęcie OZPS za rok 2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:02:48 Zatwierdzenie porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:05:32 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:05:48 Zatwierdzenie porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:06:31 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:23:37 Przyjęcie raportu o stanie Gminy Pełczyce. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:24:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:24:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:25:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:28:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 rok. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:28:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:29:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:30:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:31:42 Projekt uchwały w sprawi wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:32:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Pełczyce nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:34:29 Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:49:59 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą ,,Klub Seniora'' i włączenie go w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:50:53 Przyjęcie "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023" (zmiana treści pkt 9 informacji przyjętej przez RM dn.21.05.2024r.) III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za