Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Deficyt w gospodarce odpadami za rok 2018

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Pełczyc
data wpływu: 2019-03-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kasprzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Pełczyc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-12