Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Mirosław Kluk- Burmistrz Pełczyc
data wpływu: 2019-09-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Przyłucki radny Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"

Odpowiedź

Odpowiadający: Witold Sitasz- Kierownik ZGKiM

Wydział merytoryczny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, data odpowiedzi: 2019-09-05