Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Komisje

Zestawienie Komisji.

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stała 2019-09-05 UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stała 2019-09-05 UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Rewizyjna stała 2019-09-05 UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała 2019-09-05 UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2019-09-05 UCHWAŁA NR VII.73.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Komisja Statutowa doraźna 2019-03-19 Uchwała Nr NR IV.43.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach.
Przewodniczący Rady Miejskiej stała 2018-11-22 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach.