Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przesunięcia w planie wydatków związanych z inwestycją dot.

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Pełczyc
data wpływu: 2019-10-17, data przekazania: 2019-10-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Kochanowicz radny Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Pełczyc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-13