Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-09-05 uchwałą nr UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Brak informacji o komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Cybulski członek
Anna Dyc członek Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"
Anna Kochanowicz 0przewodniczący Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"
Ryszard Andrzej Kwieciński członek
Sławomir Przyłucki członek Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"