Przejdź do treści

Izabela Maruda

Zdjęcie: Izabela Maruda
Zdjęcie: Izabela Maruda

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt izabela.maruda@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-05-21
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stała 2024-05-21
3 Wspólne posiedzenie komisji stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-21 14:08:14 Wybór Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:10:20 Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:12:54 Wybór pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej i ich Przewodniczących II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:13:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:14:54 Przyjęcie OZPS za rok 2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:02:51 Zatwierdzenie porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:05:34 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za