Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Głowacki

Mariusz Głowacki

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 65, przynależność:

Status: powołany - 02.08.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-08-02 14:03:59 Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:07:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach. (Projekt Nr 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 3) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:42:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:53:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:54:02 Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce I kadencji. (Projekt Nr 7) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:05:47 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:06:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:29:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:30:35 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:31:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:32:27 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. (Projekt Nr 4) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:33:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. (Projekt Nr 5) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:05:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:06:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:46:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:56 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:48:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 4) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:54:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 5) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:55:33 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:20 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:57:50 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. (Projekt Nr 9) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:58:33 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:59:22 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 15:00:38 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 . XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:02:41 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:04:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:28:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za