Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Głowacki

Mariusz Głowacki

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 65

Status: powołany - 02.08.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-08-02 14:03:59 Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:07:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach. (Projekt Nr 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 3) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:42:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:53:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:54:02 Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce I kadencji. (Projekt Nr 7) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:05:47 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:06:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:29:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:30:35 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:31:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:32:27 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. (Projekt Nr 4) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:33:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. (Projekt Nr 5) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:05:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:06:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:46:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:56 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:48:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 4) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:54:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 5) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:55:33 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:20 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:57:50 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. (Projekt Nr 9) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:58:33 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:59:22 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 15:00:38 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 . XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:02:41 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:04:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:28:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:06:57 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:08:57 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:22:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:23:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:44:49 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023. (Projekt Nr 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:45:48 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023- 2026.( Projekt Nr 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:46:45 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. (Projekt Nr 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:47:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:48:46 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 7) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:49:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu świadczenia usług transportowych door- to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:09:19 Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:10:21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 1). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt Nr 2). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:27:36 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa (Projekt Nr 3). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:28:18 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Projekt Nr 4). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:32:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce ( Projekt Nr 5). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:33:14 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Projekt Nr 6). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu (Projekt Nr 8). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:35:30 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:36:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:37:17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 11). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:38:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Pełczyce (Projekt Nr 12). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:46:33 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pełczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Projekt Nr 13). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:47:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzy" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:10:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów (Projekt Nr 15). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach wstrzymał się
2023-03-07 16:11:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Lubianie. (Projekt Nr 16) XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:09 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:59 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w gminie Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:13:39 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2022r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:25:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:05 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:46:22 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:47:18 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującycmi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:56 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:49:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Pełczyce w Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza' oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:50:31 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:51:42 Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2022 rok." XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:07:18 Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:10:57 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:51:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:52:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:53:09 Projekt uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:53:55 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień w tym podatku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:54:47 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2024 roku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:55:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:56:03 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:56:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce oraz nadania mu Statutu. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:57:49 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pełczyce. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:03:50 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:04:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:39:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:40:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:41:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV.341.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:52:04 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję 2024-2027. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:52:53 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-10-10 14:53:48 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce obejmującego części obrębów: Lubiana, Płotno, Boguszyny, Bolewice, Przekolno, Pełczyce, Trzęsacz, Ługowo, Będargowo, Krzynki i Jarosławsko oraz Nadarzyn. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:07:50 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:08:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:48:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:49:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:50:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:51:28 Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pełczyce uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach i innych działaniach oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:52:16 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:53:29 Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:54:22 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, behawioralnych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:55:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2026. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:56:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:57:12 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:57:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Pełczyce nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:58:51 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 14:59:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Starogrodzka 12 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 15:00:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 3 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 15:01:41 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Bolesława Chrobrego 29 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 15:02:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2034. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-11-21 15:03:37 Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych za 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-12-07 14:03:55 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-12-07 14:05:04 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-12-07 14:08:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-12-07 14:09:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-12-07 14:10:21 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2024 rok. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:06:09 Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:07:22 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:40:22 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pełczyce za 2023 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:41:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2024 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:42:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:42:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:43:40 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:44:30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania gminy Pełczyce. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:45:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2024 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:46:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2024 roku. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:46:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2034. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:47:45 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-03-19 14:48:29 Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2023 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za