Przejdź do treści

Dominika Nagła

Zdjęcie: Dominika Nagła
Zdjęcie: Dominika Nagła

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt nagla.d1979@o2.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-21
2 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała 2024-05-21
3 Wspólne posiedzenie komisji stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-21 14:08:16 Wybór Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:10:21 Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:12:52 Wybór pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej i ich Przewodniczących II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:13:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:14:58 Przyjęcie OZPS za rok 2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:03:47 Zatwierdzenie porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:05:44 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za