Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Wspólne posiedzenie komisji

Data posiedzenia
28-05-2024, godz. 13:30
Miejsce posiedzenia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Porządek obrad

  • 1. Przedstawienie porządku obrad.
  • 2. Analiza wykonania budżetu za 2023 rok.
  • 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wykonania budżetu za 2023 rok.
  • 4. Zakończenie spotkania.