Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Petycja

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach
data wpływu: 2020-12-10, data przekazania: 2020-12-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kasprzak radny Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: