Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.3.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rolnictwa stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.4.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Komisja Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska stała 2018-11-22 UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.
Komisja Statutowa doraźna 2019-03-19 Uchwała Nr NR IV.43.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach.
Przewodniczący Rady Miejskiej stała 2018-11-22 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pełczycach.