Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
15 0 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
15 0 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 15 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Henryk Cybulski nieoddany
2 Anna Dyc nieoddany
3 Krzysztof Idzikowski nieoddany
4 Barbara Jagiełło nieoddany
5 Teresa Bożena Kamionka nieoddany
6 Michał Kasprzak nieoddany
7 Anna Kochanowicz nieoddany
8 Ryszard Andrzej Kwieciński nieoddany
9 Tadeusz Mieczysław Lewicki nieoddany
10 Adam Mońka nieoddany
11 Sławomir Przyłucki nieoddany
12 Marek Jacek Sowiński nieoddany
13 Daniel Świrski nieoddany
14 Magdalena Tazow nieoddany
15 Mirosława Urbaniak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 15 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Henryk Cybulski nieoddany
2 Anna Dyc nieoddany
3 Krzysztof Idzikowski nieoddany
4 Barbara Jagiełło nieoddany
5 Teresa Bożena Kamionka nieoddany
6 Michał Kasprzak nieoddany
7 Anna Kochanowicz nieoddany
8 Ryszard Andrzej Kwieciński nieoddany
9 Tadeusz Mieczysław Lewicki nieoddany
10 Adam Mońka nieoddany
11 Sławomir Przyłucki nieoddany
12 Marek Jacek Sowiński nieoddany
13 Daniel Świrski nieoddany
14 Magdalena Tazow nieoddany
15 Mirosława Urbaniak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 15 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Henryk Cybulski nieoddany
2 Anna Dyc nieoddany
3 Krzysztof Idzikowski nieoddany
4 Barbara Jagiełło nieoddany
5 Teresa Bożena Kamionka nieoddany
6 Michał Kasprzak nieoddany
7 Anna Kochanowicz nieoddany
8 Ryszard Andrzej Kwieciński nieoddany
9 Tadeusz Mieczysław Lewicki nieoddany
10 Adam Mońka nieoddany
11 Sławomir Przyłucki nieoddany
12 Marek Jacek Sowiński nieoddany
13 Daniel Świrski nieoddany
14 Magdalena Tazow nieoddany
15 Mirosława Urbaniak nieoddany